Odlaganje medicinskog otpada

- Oštre i lomljive predmete odložiti u zatvorene

i nepropusne kontejnere otporne na deformisanje.


- Otpad koji sadrži amalgam odložiti u hermetički zatvorene posude zbog toksičnog isparavanja.


- Foto-hemikalije odložiti u posebno za to pripremljene kontejnere.


Korisni kontakti:


1. „Hemosan“ d. o. o. , Bar (prihvat i transport opasnog farmaceutskog otpada)

T: 030/346-232 M: 067/314. 218 www. hemosan. info


2. „Ekomedika“ d. o. o. , Podgorica (prihvat i transport medicinskog otpada)

T: 020/221-215 www. ekomedika. me

Pozovite za informacije

+382 67 039 330

Bečići, Bulevar

Podgorica, Crna Gora


Bečići, Bulevar

+382 67 039 330, +382 33 470 870

dental.montenegro@t-com.me