Higijenski plan u stomatološkoj praksi

1. SVAKODNEVNA AKTIVNOST


Površine i objekti koji se nalaze u blizini pacijenta se dezinfikuju poslije svakog tretmana

(„Dentiro“ maramicama, ”Dentiro Zero” sprejem ili „Isorapid“ sprejem) u radijusu od 1,5m

od stomatološke stolice, kao i u toku tretmana ako se uoči kontaminacija.

To su: radni pult, reflektor, ručke, rendgen tubus, pljuvaonica, lampa za polimerizaciju,

nasadni instrumeni sa kablom i kontrolnom tablom, držači sisaljki, tapacirung, pokretni stočić (tihi

asistent). Voditi računa da se svi predmeti koji su korišćeni pri terapiji, a koji se ne mogu baš sterilisati,

prebrišu prije vraćanja na svoje mjesto (tube kompozita i svih korišćenih preparata,

bočice bonda, spremnici za vatice i vaterolne). Zbog toga je izuzetno važno da imamo u praksi

sredstvo koje pouzdano dezinfikuje za samo 1 min. jer samo tako možemo obezbijediti siguran

prijem sljedećeg pacijenta!

Između dva pacijenta uraditi čišćenje, dezinfekciju i lubrikaciju

„Orolin Intra“ sprejem za koje je potrebno samo 2 minuta!

Aspiracione jedinice (crijeva sisaljki i pljuvaonicu) je potrebno isprati vodom poslije svakog pacijenta

a poslije krvavih intervencija očistiti i dezinfikovati „OroClean Plus“-om. Ako u toku radnog dana

nije bilo krvavih intervencija, „OroClean Plus“-om na kraju radnog vremena očistiti i dezinfikovati

aspiracione jedinice sa 2 litra radnog rastvora.

„Isorapid Floor“-om bar jednom dnevno i to na kraju radnog vremena ili prije/poslije

hirurških intervencija, prebrisati pod u cijeloj ordinaciji (dezificijens je pogodan za lako korišćenje

na svim materijalima).


2. AKTIVNOST minimum JEDNOM NEDELJNO


Minimum jednom nedeljno se preporučuje (pored svakodnevnog čišćenja) obavezna dezinfekcija

svih radnih površina, spoljnih i unutrašnjih djelova fioka, umivaonika, ručki, kvaki na vratima, poda i

namještaja u čekaonici, recepcije, toaleta, telefonskih slušalica, sanitarija, pločica i staklenih

površina, pleksiglas površina.

Navedene površine tretirati „Isorapid Floor“-om.

Ultrazvučna kadica i kadica za potapanje instrumenata se obavezno čište, dezinfikuju „Dentiro“

maramicama, “Dentiro Zero”

sprejem ili „Isorapid“ sprejem i ostave suvim do prvog radnog dana u nedelji. Prvog radnog dana u

nedelji se pune radnim rastvorom „Orolin Multisept Plus“-a. Preporuka je da se radni rastvor pravi

u destilovanoj vodi zbog vodenog kamenca koji šteti instrumentima i kvalitetu rada ultrazvučne

kadice. Na početku radne nedelje uraditi Vacum test na autoklavu.


3. AKTIVNOST 1-2 PUTA MJESEČNO:


Autoklav

Čišćenje i dezinfekcija „Isorapid Floor“-om i, „“Dentiro“ maramicama

(ili „Isorapid“ sprejem i “Dentiro Zero” sprejem) iznutra i spolja.

Uraditi testove kvaliteta rada autoklava i to „Bowie-dick“ i „Helix“ test

(sposobnost autoklava da mehanički ukloni vazduh iz komore prije početka procesa sterilizacije,

u prevakumu i sposobnost postizanja dubokog vakuma).


4. AKTIVNOST NA TRI MJESECA:


Frižider

Čišćenje i dezinfekcija „Isorapid Floor“-om i „Dentiro“ maramicama

(ili „Isorapid“ sprejem ili “Dentiro Zero” sprejem ) spolja i iznutra.


5. AKTIVNOST NA ŠEST MJESECI:


Sve upakovane metalne instrumente prokuvati u rastvoru destilovane vode i limunske kiseline

do postizanja potpunog sjaja instrumenata, zatim ih potopiti na 15. minuta u 2% radni rastvor

„Orolin Multisept Plus“-a, i ponovo upakovati i sterilisati. Na sterilizacijskim kesama obavezno

upisati datum sterilizacije.


6. HIGIJENA RUKU


- Ruke oprati tečnim sapunom prije i poslije svake intervencije, pauze i kada se ruke

kontaminiraju.

- Osušiti ih ubrusom za jednokratnu upotrebu.

- Dezinfikovati ruke „OROSEPT Solution“-om prije i poslije svakog tretmana,

prije i poslije stavljanja zaštitnih rukavica, kada napuštate operacionu salu ili po potrebi.

- Kremu za ruke koristiti nekoliko puta dnevno.

Pozovite za informacije

+382 67 039 330

Bečići, Bulevar

Podgorica, Crna Gora


Bečići, Bulevar

+382 67 039 330, +382 33 470 870

dental.montenegro@t-com.me