Čišćenje, dezinfekcija i sterilizacija termorezistentnih instrumenata:

Preporuke i smjernice po evropskoj regulativi:


- Iskorišćene instrumente, odmah nakon upotrebe, potopiti u rastvor za dezinfekciju

„Orolin Multisept Plus“ (2%, 15. min) odmah nakon upotrebe(instrumente kontam

inirane krvlju je poželjno isprati hladnom vodom čime se čuva vijek radnom rastvoru).


- Nakon isteka preporučenog vremena za dezinfekciju, sve instrumente isprati pod

mlazom vode i provjeriti čistoću. Osušiti, iskontrolisati funkcionalnost i integritet.


- Instrumente upakovati u sterilne kese i napisati datum sterilizacije.


- Termorezistentne instrumente sterilisati u autoklavu B klase (Evropski standard).


- Radni rastvor mijenjati jednom nedeljno.

Pozovite za informacije

+382 67 039 330

Bečići, Bulevar

Podgorica, Crna Gora


Bečići, Bulevar

+382 67 039 330, +382 33 470 870

dental.montenegro@t-com.me